Młodzieżowy Dom Kultury przy organizacji konkursów, wydarzeń kulturalnych i imprez plenerowych współpracuje z wieloma instytucjami i firmami w głównej mierze z terenu Dzielnicy III Prądnik Czerwony jak i o zasięgu ponadregionalnym.

W tym miejscu pragniemy im podziękować za wszelką pomoc i doskonałą współpracę oraz zachęcić do jej kontynuowania.