Teatr dla dzieci

Dla dzieci w wieku 9 – 14 lat. W programie zabawy wspierające warsztat młodego aktora: dykcję, emisję głosu, ekspresję ruchu. Zespół wspólnie tworzy scenografię, kostiumy i rekwizyty. Celem zajęć jest integracja grupy, podniesienie umiejętności warsztatowych, praca nad konkretnymi spektaklami oraz prezentacja spektakli na przeglądach, festiwalach i dla szerokiej rzeszy widzów.

Prowadzi:
Iwona Konieczkowska

Teatr dla młodzieży

Grupa Warsztatowa Sceny 5 na 3 Junior

Zajęcia dla młodzieży w wieku 12 – 14 lat; obejmują pracę nad emisją głosu, ćwiczenia dykcyjne, elementy plastyki ruchu, pracę z tekstem, przygotowanie spektaklu teatralnego prezentowanego w ramach działalności SCENY 5na3.

Prowadzi: Paweł Buszewicz

Grupy Warsztatowe Sceny 5 na 3

Zajęcia dla młodzieży licealnej; obejmują pracę nad emisją głosu, ćwiczenia dykcyjne, elementy plastyki ruchu, pracę z tekstem, przygotowanie spektaklu teatralnego. Zespół wspólnie pracuje nad scenografią i opracowaniem muzycznym tworzonych przedstawień, prezentowanych w ramach działalności SCENY 5na3.

Prowadzi: Paweł Buszewicz

Teatr Między Wierszami

Zespół młodzieży starszej (licealiści, studenci), w większości wywodzącej się z Grupy Warsztatowej SCENY 5na3, a chcącej doskonalić warsztat aktorski. Między Wierszami jest teatrem przygotowującym spektakle dla młodzieży i dorosłych, prezentowane w ramach działalności SCENY 5na3.

Prowadzi: Paweł Buszewicz