O Scenie 5 na 3

Z chwilą uruchomienia w Młodzieżowym Domu Kultury zajęć teatralnych (1997), pracę rozpoczęto w dwóch grupach: dziecięcej ZA PARAWANEM, gromadzącej głównie uczniów szkół podstawowych, oraz młodzieżowej, na razie nie posiadającej jeszcze nazwy.

Pierwszym spektaklem był „Latający lekarz” (1998), oparta na wzorcach commedia dell’arte jednoaktówka Moliera. Kolejne przedstawienia („Parady” J. Potockiego – 1999 r., pierwsza wersja „Życia po śmierci” W. Odojewskiego – 2000 r., „Szkarłatna wyspa” M. Bułhakowa – 2001 r.), przyniosły stopniowe powiększanie się zespołu.

W pierwszym roku działalności zespołu młodzieżowego spektakl pt. „Wampuka, księżniczka afrykańska” według żartobliwego „wzorowego libretta operowego” Michała Wołkońskiego (1998). W kolejnym roku zespół przyjął nazwę MIĘDZY WIERSZAMI („matką chrzestną” grupy została Natalia Skoczylas).

W tym samym czasie pracę rozpoczęła grupa studentów (Paulina Konik, Michał Filipczuk, Piotr Gronostaj, Sebastian Jensz-Stawowczyk, Tomasz Tesznar), proponując repertuar kabaretowy, oparty na tekstach własnych. Pierwszy występ (1999) odbył się pod szyldem Kabaretu Filozoficznych i Uniwersalnych Treści, kolejne zaś jako KABARET JĄDRA CIEMNOŚCI. Coraz częściej sięgano jednak do adaptacji prozy („Czerwone krzesło” wg A. Czechowa) lub literatury dramatycznej („Król umiera” E. Ionesco). Spowodowało to zastąpienie słowa: „kabaret” słowem: „teatr” w nazwie zespołu.

W miarę dojrzewania i rozwijania się zespołu młodzieżowego i zdobywania doświadczenia scenicznego przez grupę kabaretową, coraz częstszą stała się praktyka tworzenia projektów, w których brali udział przedstawiciele obu zespołów. Od roku 2005 zaczął działać TEATR MIĘDZY WIERSZMI dający młodzieży starszej możliwość uprawiania twórczości własnej.

Nazwa TEATR JĄDRA CIEMNOŚCI pojawiła się przelotnie jeszcze w roku 2006, kiedy to – na zaproszenie Teatru 38 – zespół dał kilkakrotny pokaz wznowionego przedstawienia pt. „Mordercy sztuki” wg opowiadań Antoniego Czechowa.

Nie zawsze kolejne realizacje teatru zdolne były zaspokoić oczekiwania jego członków. Spowodowało to konieczność stworzenia grupy, w której mogliby pracować aktorzy TEATRU MIEDZY WIERSZAMI oraz zdolni i pomału wyrastający z teatralnych podstaw reprezentanci młodszego zespołu ZA PARAWANEM. W ten sposób powstała GRUPA WARSZTATOWA, która do 2006 roku realizowała osobne spektakle (min. „Diaboliadę” wg M. Bułhakowa – 2003 r., „Cień” wg H. Ch. Andersena – 2004 r., „Wyżej!” wg tekstów S. Mrożka – 2005 r., „Życie po śmierci” wg W. Odojewskiego i „Zbyt głośną samotność” wg B. Hrabala – 2006 r.).

Wraz z przeprowadzką do nowej sali (2007) w świeżo wyremontowanym budynku nr 100 powstała SCENA 5na3, której „ojcem chrzestnym” został Klaudiusz Wiśniewski. Od tego czasu zaczęły działać dwa zespoły: GRUPA WARSZTATOWA SCENY 5na3 oraz TEATR MIĘDZY WIERSZAMI. W pierwszym pracowała młodzież gimnazjalna i licealna, w drugim – studenci, w większości wywodzący się z grupy warsztatowej i kontynuujący swą przygodę z teatrem.

W chwili obecnej SCENA 5na3 jest miejscem pracy i występów: Teatrzyku Dziecięcego PESTKA, Grupy Warsztatowej JUNIOR, dwóch Grup Warsztatowych Sceny 5na3 oraz Teatru MIĘDZY WIERSZAMI.