Darowizny na wsparcie działalności MDK (z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe MDK, imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć, semestr),
prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze:

05 1540 1115 2064 0223 2824 0001

Adresat: Rada Rodziców MDK al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków