JĘZYKI: ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI

Kursy językowe prowadzone są w MDK od 1990 roku. Zapraszamy dzieci, młodzież i studentów do nauki języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Na zajęcia z języka angielskiego zapraszamy dzieci od 6 roku życia, z języka hiszpańskiego od 10 roku życia a na język niemiecki od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra, która dba o właściwy poziom zajęć oraz ich atrakcyjną formę pamiętając, że skuteczna nauka to właściwe połączenie profesjonalizmu i zabawy.

Prowadzimy kursy na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2).
Przygotowujemy do testów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych i FCE.

Dobre zaplecze: wyposażone sale, sala multimedialna, biblioteka, gry edukacyjne, materiały dodatkowe, filmy. Liczne atrakcje i nauka języka w różnych okolicznościach m.in. z udziałem native speakerów: imprezy, wyjścia na squash, wycieczki, przedstawienia w języku obcym, baseball, bajki, formy plastyczne, piosenki. Starannie dobieramy grupy wiekowo, które uczą się przez 2 lub 4 godziny lekcyjne w tygodniu.

Prowadzi:
Dorota Sochacka – lektorka języka angielskiego
Aleksandra Matejska– lektorka języka angielskiego
Alina Gieniec – lektorka języka niemieckiego
Piotr Stręk – lektor języka hiszpańskiego

JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej. umożliwiające poznanie języka polskiego w miłej i przyjaznej atmosferze oraz adaptację do warunków polskiego systemu szkolnictwa i zapoznanie z elementami kultury, tradycji i historii Polski.

Alina Gieniec – lektorka języka polskiego