INFORMATYKA Z ROBOTYKĄ

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat o różnym stopniu zaawansowania. Uczestnicy mają okazję zapoznania się z obsługą komputera oraz szeroką gamą oprogramowania wykorzystywanego między innymi w biurze, obróbce audio i wideo, projektowaniu 3D oraz w tworzeniu programów. Na zajęciach wprowadzane są również podstawy robotyki. Ma to na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania, a także polepszenia sprawności manualnej przy samej budowie robotów. Uczestnicy zajęć pracują w grupach 2 – 3 osobowych, każda grupa ma do dyspozycji najlepiej dostosowane do wieku konstrukcyjne zestawy edukacyjne wraz z dedykowanym środowiskiem programistycznym.

Prowadzi: Walter Dorman

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE

Zajęcia robotyki i programowania realizowane w grupach wiekowych od 5 do 9 lat i prowadzone są w sposób umożliwiający poznawanie podstaw programowania w przyjaznych dla dzieci środowiskach oraz wykorzystanie nabytych umiejętności w budowaniu i programowaniu robotów. Podczas programowania uczestnicy pracują indywidualnie na przydzielonych stanowiskach komputerowych. Podstawy robotyki mają na celu rozwijanie kreatywnego i analitycznego myślenia, umiejętności planowania, a także polepszania umiejętności manualnych przy samej budowie robotów. Uczestnicy zajęć pracują w grupach 3 – 4 osobowych, każda grupa ma do dyspozycji najlepiej dostosowane do wieku klocki edukacyjne oraz tablet z zainstalowanym oprogramowaniem niezbędnym do budowy i programowania robotów.

Prowadzi: Walter Dorman