W Młodzieżowym Domu Kultury przygotowaniem imprez i wydarzeń dla dzieci i młodzieży zajmuje się Pracownia Animacji Kultury. Różnorodność jej działań wpływa na poszerzenie zainteresowań i wiedzy młodych ludzi poprzez organizację prezentacji, warsztatów i konkursów tematycznych. Stwarza to możliwość konfrontacji posiadanych uzdolnień i umiejętności oraz prezentacji szerszej widowni swojego dorobku artystycznego.

W imprezach i wydarzeniach  biorą udział zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupy z placówek oświatowych. Ich tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktyki, bezpieczeństwa, plastyki, literatury, teatru, sportu i tańca. Przygotowywane są także imprezy plenerowe, których adresatem jest lokalna społeczność Dzielnicy III – Prądnik Czerwony, czy szerzej mieszkańcy Krakowa.
Od lat realizujemy cykl spotkań z intrygującymi przejawami kultury polskiej i światowej realizowanych w formie interaktywnych widowisk dla klas szkolnych pod nazwą „Tradycja z nutą i kolorem”. Prezentacje obejmują następującą tematykę: „Chopinowskie Impresje”, „Biało-czerwona szachownica”, „Ułańska fantazja”, „Andrzejki-Katarzynki”, „Chiński Nowy Rok”, „Dzień Św. Patryka – Irlandia w MDK”, „Kulturowe konteksty świata zwierzęcego” („Tajemniczy świat sów”, „Nie ujdzie nam to płazem”). Zakres tematyczny widowisk jest

FERIE / WYCIECZKI / OBOZY

W czasie wakacji i ferii organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych przez naszą placówkę akcji: „Lato w mieście” i „Zima w mieście”. Uczestnicy zajęć aktywnie spędzają wolny czas, poznają nowych przyjaciół, bawią się i biorą udział w różnorodnych zajęciach przygotowanych przez poszczególne pracownie (sportową, taneczną, muzyczną, plastyczną, teatralną itp.) oraz wycieczkach. Latem oprócz zajęć w MDK, proponujemy dzieciom i młodzieży wyjazd na organizowany przez nas obóz artystyczno-rekreacyjny.

RELACJE Z IMPREZ

Tradycja zbliża – XI i XII 2022

Projekt „Tradycja zbliża” był cyklem imprez skierowanych do dzieci, młodzieży oraz rodzin ukraińskich realizowanym we współpracy z UNICEF w Młodzieżowym Domu Kultury.