Muzyka


 

Nauka gry na gitarze

 

Zajęcia adresowane do dzieci od 8 do 15 roku życia. Uczestnicy zajęć kształcą technikę gry na gitarze klasycznej w trybie akordowym na różnych poziomach. W repertuarze piosenki współczesne.

Prowadzi: Katarzyna Boba-Master

Zespół Wokalny Gama C

Zajęcia adresowane do dzieci od 8 do 15 roku życia. Uczestnicy zajęć uczą się podstaw śpiewu, rozwijają poczucie muzykalności, realizują własne pomysły aranżacyjne, wykonują piosenki na trzy głosy. Członkowie zespołów mają możliwość prezentacji na scenach krakowskich, krajowych i zagranicznych.

Prowadzi: Katarzyna Boba-Master