Języki Obce


JĘZYKI: ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI

     Kursy językowe prowadzone są w MDK od 1990 roku. Zapraszamy dzieci, młodzież i studentów do nauki języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Na zajęcia z języka angielskiego zapraszamy dzieci od 5 roku życia, z języka hiszpańskiego od 10 roku życia a na język niemiecki od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra, która dba o właściwy  poziom zajęć  oraz ich  atrakcyjną formę  pamiętając, że skuteczna nauka to  właściwe połączenie profesjonalizmu i zabawy.

  • Prowadzimy kursy na różnych poziomach zaawansowania (A1-B2).
  • Przygotowujemy do testów ósmoklasisty, egzaminów maturalnych i FCE.

     Dobre zaplecze: wyposażone sale, sala multimedialna, biblioteka, gry edukacyjne, materiały dodatkowe, filmy. Liczne atrakcje i nauka języka w różnych okolicznościach m.in. z udziałem native speakerów: imprezy, wyjścia na squash, wycieczki, przedstawienia w języku obcym, baseball, bajki, formy plastyczne, piosenki. Starannie dobieramy grupy wiekowo, które uczą się przez 2 lub 4 godziny lekcyjne w tygodniu.

Prowadzi:
Dorota Sochacka – lektorka języka angielskiego
Aleksandra Matejska– lektorka języka angielskiego
Alina Gieniec – lektorka języka niemieckiego
Piotr Stręk – lektor języka hiszpańskiego