Historia Sztuki


 

Zajęcia skierowane do młodych miłośników sztuki od 12 roku życia, w tym przygotowujących się do egzaminu maturalnego, edukacji w szkołach artystycznych czy studiów na Akademii Sztuk Pięknych i architekturze oraz kierunkach pokrewnych.

W programie:

  • wykłady (od prehistorii do klasycyzmu i od romantyzmu do sztuki współczesnej– sylwetki artystów, epoki i style w sztuce),
  • dodatkowo analiza dzieła sztuki, czytanie planów budowli
  • praca z arkuszem maturalnym,
  • udostępnienie całej bazy ilustracyjnej
  • skróty wszystkich wykładów, które pomogą usystematyzować wiedzę
  • indywidualne konsultacje

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16.30 – 18.45

Prowadzi: Anna Lewińska