ARTYSTOLAKI – ZIMOWA PIOSENKA DLA MAMY I TATY


REGULAMIN

Krakowskiego Przeglądu Artystycznego
„ARTYSTOLAKI”

 

Konkurs na artystyczną prezentację grupy przedszkolnej „Zimowa piosenka dla Mamy i Taty”

 

TERMINY:

Zgłoszenia w formie nagrania można dokonać poprzez dostarczenie pliku na pendrive na adres Organizatora lub przesłać plik za pośrednictwem Wetransfer na adres mdk.animacja.kultury@gmail.com
do 2 grudnia 2022 roku.

ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury al. 29 Listopada 102
(tel. 12 415- 83-15, mdk.animacja.kultury@gmail.com)

przy współpracy z
Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny

 

UCZESTNICY:

Przegląd skierowany jest do grup przedszkolnych, których uczestnicy zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków, prezentujących formy: wokalną lub wokalno-taneczną

 

CELE:

 • Rozwijanie dziecięcych umiejętności artystycznych
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej
 • Rozwijanie uzdolnień muzycznych, ruchowych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Umożliwienie prezentacji grupy szerszej publiczności

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Prezentacja grupy – min. 5 dzieci
 • Możliwość występu w wybranej formie: wokalnej lub wokalno-tanecznej
 • Łączny czas prezentacji grupowej – max. 5 min.
 • Możliwość zgłoszenia kilku grup z jednego przedszkola
 • Terminowe nadesłanie zgłoszenia wraz z kartą zgłoszenia (mailem lub dostarczenie pendriva)

 

KRYTERIA OCENY:

 • Dobór repertuaru do możliwości wykonawczych grupy
 • Interpretacja tekstu i muzyki
 • Ogólny wyraz artystyczny występu
 • Dobór stroju i rekwizytów
 • Oryginalność pomysłu i formy
 • Współpraca w grupie podczas występu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie MDK http://mdkna102.krakow.pl/, laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury al. 29 Listopada 102

Przyznane nagrody oraz wyróżnienia należy odebrać osobiście podczas finału konkursu

Możliwość odbioru nagród w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem Organizatora (adres mailowy: mdk.animacja.kultury@gmail.com )

Podczas imprezy finałowej prowadzona będzie fotorelacja w formie zdjęć i nagrania

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fotorelacji z imprezy finałowej oraz wykorzystania  materiału z otrzymanych prezentacji grup  w celach promocyjnych placówki

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas
w celu przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników oraz promocji i relacjonowania życia placówki. Szanujemy Twoją prywatność. Jeżeli opublikowane przez nas materiały ingerują w Twoją prywatność – daj nam znać na adres e-mail: mdk@mdkana102.krakow.pl lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych, e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl. Ponadto informujemy, że przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, a także ich usunięcia. Mając na uwadze aspekt promocyjny naszego Młodzieżowego Domu Kultury, Twoje dane osobowe będą przetwarzane (publikowane) na naszej stronie www oraz profilu Facebook do czasu Twojego sprzeciwu lub archiwizacji danego wpisu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest między innymi art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a. RODO) lub uzasadniony interes administratora ( art. 6 ust. 1 pkt f. RODO). Masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, jednak nie wpłynie ona na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcą danych osobowych laureatów konkursu będzie Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Rodziny.

 

KARTA ZGŁOSZENIA ARTYSTOLAKI 2022