PATRONKI I PATRONI KRAKOWSKICH ULIC 2022


Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 oraz Biblioteka Kraków zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Patronki i patroni krakowskich ulic”, który trwa do 18 listopada 2022 r.

Rada Miasta Krakowa nadaje ulicom i placom imiona znanych i mniej znanych postaci historycznych, literackich, ludzi związanych z nauką i kulturą. Konkurs ma przybliżyć uczniom postaci patronek i patronów ulic. Udział w konkursie jest przygodą i lekcją historii o mieście.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Strażnicy Pamięci”, prowadzonego
w ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”, a przyjętego przez Radę Miasta Krakowa 24 kwietnia 2013 r.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, publicznych placówek wychowania pozaszkolnego oraz instytucji kultury zlokalizowanych na terenie Krakowa.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Partnerami konkursu są: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Prądnickie, Rada i Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie – Ośrodek Edukacji Obywatelskiej.

regulamin_patroni_patronki_krakowskich_ulic_2022

regulamin_patroni_patronki_krakowskich_ulic_2022_edytowalny