ANIMATOR ROKU 2021


Komunikat na krakow.pl

Jeśli uczestniczyłeś w ostatnich latach w ciekawych zajęciach z zakresu animacji lub edukacji kulturowej (cyklicznie lub jednorazowo), jeśli zachwyciła Cię forma pracy z grupą, nowe podejście do tematu, kreatywność w działaniu lub efekty pracy… Jeśli zostałeś pozytywnie zakręcony, zainspirowany do własnych poszukiwań, zgłoś prowadzącą lub prowadzącego zajęcia do konkursu Animator Roku

Jeśli jesteś rodzicem i Twoje dziecko uczestniczyło w ciekawych zajęciach z zakresu animacji lub edukacji kulturowej (cyklicznie lub jednorazowo)… Jeśli widzisz, że Twojemu dziecku spodobały się zajęcia, z radością o nich opowiada, chętnie w nich uczestniczy lub żałuje, że odbyły się tylko raz… Zgłoś prowadzącego zajęcia do konkursu Animator Roku!

Nagroda Animatora Roku to wyróżnienie dla najlepszych krakowskich edukatorów i animatorów kultury. To także nagroda dla podmiotów szczególnie wyróżniających się w działaniach na rzecz animacji i edukacji kulturowej.

Celem konkursu jest docenienie pracy tych, których uważamy za najlepszych przewodników po świecie kultury – najchętniej uczestniczymy w proponowanych przez nich projektach, programach i wydarzeniach. To oni sprawiają, że kultura nas porusza, jest „O!żywcza”, dodaje nam skrzydeł do działania i wymiany myśli. To oni najszerzej otwierają nam okna na świat – świat sztuki i życia, rozbudzają nasze emocje i zainteresowania kulturą w jej różnych aspektach.

Nagroda stanowi także formę upowszechniania wiedzy o efektach ich działań, a także promocję najatrakcyjniejszych, nowoczesnych form pracy w zakresie animacji i edukacji kulturowej.

Czekamy na zgłoszenia kandydatów w dwóch kategoriach:

  1. osoby fizyczne – edukatorzy, animatorzy kultury – ci, których działania w obszarze animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury w istotny sposób wyróżniają się na tle innych,
  2. podmioty działające w obszarze kultury, wyróżniające się w działaniach na rzecz animacji i edukacji kulturowej oraz upowszechniania kultury (np. organizacje pozarządowe, instytucje kultury, placówki oświatowe, przedsiębiorcy zaangażowani w działania na rzecz animacji i edukacji kulturowej).

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe. Łączna pula środków dla laureatów nagrodzonych w kategorii „osoba fizyczna” to 30 000 złotych brutto, zaś nagroda dla podmiotu działającego w sferze kultury to 20 000 zł brutto.

W 2022 roku składane wnioski powinny dotyczyć działań zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Formularze wniosków o nagrodę można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Wyboru laureatów dokona powołana przez prezydenta Krakowa komisja konkursowa z udziałem przedstawicieli środowiska krakowskich animatorów i edukatorów kultury oraz ekspertów w dziedzinie animacji i edukacji kulturowej.

Zgłoszenia można składać:

  • drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Animator Roku” (o przyjęciu decyduje data stempla pocztowego)
  • drogą mailową na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl
  • osobiście: w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku, 28 lutego.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 12 616 1917.

Regulamin konkursu: Załącznik do Uchwałą Nr LXVIII/1954/21 Rady Miasta Krakowa z 6 października 2021 roku w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa „Animator Roku”.

Uchwala – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa – BIP MK

Organizatorem konkursu o nagrodę Miasta Krakowa „Animator Roku” jest Gmina Miejska Kraków.

Nagroda stanowi realizację „Strategii rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” [Cel operacyjny III.2 – Wysokie kompetencje kulturalne mieszkańców] oraz Programu rozwoju kultury w Krakowie do roku 2030 [cel I.6.2 pkt 2 – stymulowanie aktywności oraz indywidualnego rozwoju animatorów kultury].