Zajęcia


Paleta zajęć oferowanych w Młodzieżowym Domu Kultury jest bardzo bogata i różnorodna. Każdy młody człowiek znajdzie w niej coś dla siebie i odkryje przestrzeń realizacji swych pasji oraz rozwoju talentów.

Oferta edukacji kulturalnej to reprezentacja sztandarowych form aktywności artystycznej: od malarstwa i rysunku przez fotografię, śpiew i taniec po aktorstwo i grę na instrumentach. Wszystko to na wielu poziomach wtajemniczenia, począwszy od pierwszych prób po artystyczną biegłość.

Teoria sztuk plastycznych i analiza dzieła artystycznego to domena zajęć z historii sztuki.

Uczestnicy zajęć artystycznych mają wiele możliwości prezentacji swego dorobku. Regularnie odbywają się wystawy plastyczne, pokazy i prezentacje innych dyscyplin artystycznych. Młodzież z powodzeniem uczestniczy w konkursach i przeglądach o zasięgu ogólnopolskim.

Młodzież i studenci odkrywają tajniki sztuki teatralnej. Przygotowywane spektakle wystawiają pod szyldem „Teatru Między Wierszami”.

MDK wykazuje także szczególną troskę o poziom kultury fizycznej i oferuje w tej dziedzinie zajęcia już dla czterolatków. Od lat niezmiennie wysoki poziom prezentują zajęcia gimnastyczne i sekcja tenisa stołowego.

Świat nowoczesnych technologii komputerowych otwiera się przed uczestnikami zajęć informatycznych i prezentuje swe artystyczne oblicze przed uczestnikami zajęć grafiki komputerowej.

Znajomość języków obcych to dzisiaj wymóg czasów. W MDK łączymy profesjonalizm wykładu z atmosferą zabawy by skutecznie uczyć języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Szeroki wachlarz oferty MDK adresowany jest nie tylko do uczestnika indywidualnego ale także dla grup zorganizowanych. Najczęściej są to klasy szkolne, które w formie warsztatowej poznają bliżej tematykę niepełnosprawności, doskonalą zdolności poznawcze, rozwijają kreatywność artystyczną i wiedzę o sztuce.

Regulamin uczestnika zajęć 2022

MDK Wytyczne_zachowania_bezpieczeństwa_zdrowotnego_MEiN_MZ_i_GIS