Popołudniowe


Plastyka dla dzieci

Zajęcia dla dzieci od 4 roku życia, dzięki którym będą mogły rozwijać uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Zabawa kolorem, kształtem i fakturą. Poznawanie narzędzi i technik plastycznych. Udział w konkursach plastycznych rejonowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Prezentacja prac uczestników w galerii MDK. Tematyka zajęć dostosowana do możliwości uczestników w różnych przedziałach wiekowych.

Prowadzi: Małgorzata Job

Prowadzi: Agnieszka Gajda-Płonka

Prowadzi: Agnieszka Klaczak-Cudek

Farbkoland

Zajęcia dla dzieci w wieku: 3–5 lat wraz z rodzicem/opiekunem. Tematyka zajęć dostosowana jest do bieżących pór roku, zainteresowań i możliwości dzieci. Podczas zabawy plastycznej uczestnicy rozwijają zdolności twórcze i poznawcze. Cotygodniowe spotkania są również okazją do poznania wielu technik i zabaw artystycznych. Opiekunom proponujemy uczestnictwo w zajęciach poprzez pomoc dziecku bądź samodzielną pracę w różnorodnych technikach.

Prowadzi: Małgorzata Job.

„Fiku miku na patyku – zabawa w teatr

Zajęcia dla dzieci w wieku 5 – 7 lat. Zabawa w teatr to jeden ze sposobów nauczania i wychowywania dzieci. Dzięki spontanicznej zabawie z rówieśnikami dzieci uczą się współdziałania w grupie. Zabawa w teatr rozwija myślenie,  wyobraźnię, emocje, pozwala na spontaniczne reakcje, przeżycia i próby ich zrozumienia.
Na zajęciach dzieci poznają różne formy teatralne:  teatr lalkowy, teatr z łyżki, teatr pudełkowy, pantomimę, teatr cieni, teatr żywego aktora. Dzieci są współtwórcami niektórych elementów przedstawienia: scenografii, muzyki, tekstów, rekwizytów. Inspiracji do zabawy w teatr dostarczają wiersze, piosenki, bajki i fantazje dzieci. 

Prowadzi; Anna Pardyak

Art-Nutki

Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 4-6 lat z elementami rytmiki,plastyki, arteterapii i relaksacji.

Prowadzi: Monika Lumer

Gimnastyka dla Przedszkolaka

Zajęcia dla dziewczynek w wieku od 5 do 6 lat, które robią pierwszy krok w gimnastyce. Na zajęciach ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki dominują ćwiczenia kształtujące zwinność i gibkość oraz piękną sylwetkę i prawidłową postawę ciała. Jest dużo zabaw i ćwiczeń umuzykalniających, tanecznych oraz rozwijających wyobraźnię.

Prowadzi: Beata Zachariasz

Sport dla Żaków

Zajęcia sportowe przeznaczone dla dziewczynek i chłopców w wieku 5 – 7 lat. Duża spontaniczność, potrzeba wyżycia ruchowego jest charakterystyczna dla tego okresu rozwoju dziecka. Głównym celem zajęć jest wzmocnienie cech motorycznych, poznanie nowych  pojęć, zabaw i gier ruchowych,  zasad współdziałania i współzawodnictwa. Chłopcy uczą się również wybranych elementów z gimnastyki i gier zespołowych.

Prowadzi: Tomasz Pawłowski

Zespół wokalno – taneczny „Biedroneczki”

Zajęcia dla dziewczynek w przedziale wiekowym 4 – 6 lat rozpoczynających przygodę z muzyką i tańcem. Na zajęciach rozwijane będzie poczucie rytmu, koordynacja ruchowa, wyobraźnia, a także umuzykalnianie. Wychowankowie będą śpiewać piosenki wraz z nauczycielem akompaniującym na pianinie, poznają także proste kroki taneczne oraz różne formy ruchu. Forma ćwiczeń tanecznych oraz wokalnych poprzez zabawę pozwoli dzieciom na większe otwarcie się i współpracę z innymi.  Dzieci będą również przygotowywane do pierwszych prezentacji scenicznych.

Prowadzi: Monika Lumer, Joanna Stachowicz

Zespół taneczny „Hopla”(kontynuacja Biedroneczek)

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-8 lat. Bazą naszych działań będzie naturalna dziecięca ekspresja połączona z rozwijaniem techniki i improwizacji tanecznej, wyrabianiem pamięci ruchowej, orientacji przestrzennej oraz wspieraniem umiejętności pracy w grupie. Etapem końcowym będzie prezentacja na scenie przygotowana wspólnie z uczestnikami zespołu.

Prowadzi: Dominika Szala-Wentland

Szachy

Zajęcia szachowe prowadzone dla dzieci w przedziale wiekowych 5-7 i 8-10 lat. Program przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Celem zajęć jest opanowanie zasad gry w szachy, podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa, a także doskonalenia strategii gry. Zajęcia wyrabiają logiczne myślenie, rozwijają umiejętność spójnego działania oraz uczą racjonalnego planowania.

Prowadzi: Anna Jandura

Świat na widelcu

Zajęcia poznawcze dla dzieci w wieku 5-6 lat, wykorzystujące elementy  kulturoznawstwa, turystyki, kulinariów, prowadzone w oparciu o metodę projektu i terapię zabawy. Przybliżające uczestnikom tradycje i obyczaje różnych kultur.

Prowadzi: Monika Lumer