Przedpołudniowe


 

Klub Misia Uszatka

Zapraszamy dzieci w wieku 2-3 lat wraz z rodzicami na zajęcia wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka oraz budujące w nim pewność siebie. Mają także na celu ułatwienie adaptacji dziecka w nowym otoczeniu.

Co będziemy robić?

 • bawić się wieeelką kolorową chustą,
 • fikać na dywanie,
 • liczyć palce u rąk i nóg,
 • kleić, lepić i malować,
 • poznawać inne dzieci i przyglądać im się dokładnie,
 • słuchać bajek i wierszyków,
 • a na koniec w ramionach mamy słuchać kołysanki z jej dziecięcych lat

 

Akademia Dziecięca Bombolino

Zajęcia odbywające się od poniedziałku do piątku dla dzieci w wieku 3-5 lat.Tematyka jest dostosowana do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka:

 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • świat zmysłów
 • rytmika
 • plastyka
 • język angielski
 • gimnastyka korekcyjna

Podczas zajęć dysponujemy dwoma salami zabaw oraz salą plastyczną i gimnastyczną.

Program Akademii ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego i społecznego każdego dziecka.

Spotkania z małymi uczestnikami prowadzone są z niewielką grupą dzieci (do 15 osób), co umożliwia ich  wnikliwą obserwację oraz indywidualizację wg potrzeb, trudności i tempa pracy uczestników. Pozwalają na wzmacnianie wzajemnej relacji między dziećmi i nawiązywanie więzi między nimi.

Podczas zajęć wykorzystujemy elementy różnych metod stymulujących rozwój dziecka. Poprzez podejmowane działania z dziećmi umożliwiamy wielozmysłowy odbiór otaczającej rzeczywistości. Pomagamy dzieciom w ich pierwszej adaptacji w nowym środowisku.

Dekalog Szczęśliwego Bombolinka

 1. JESTEM BEZPIECZNY, SAMODZIELNY, WESOŁY

1

 

 • Pomoc w budowaniu zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Pomoc w budowaniu własnego „Ja”.
 • Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.
 • Budowanie systemu wartości uniwersalnych.

 

 1. BAWIĘ  SIĘ, TWORZĘ, ROZWIJAM

2

 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby przebywania w grupie rówieśniczej.
 • Rozwijanie potencjału twórczego przez gry, zabawy twórcze, odtwórcze, uspołeczniające.
 • Tworzenie warunków spontanicznej i zorganizowanej aktywności dziecka.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Tworzenie pozytywnej serdecznej atmosfery sprzyjającej dziecięcej zabawie.

 

 1. MYŚLĘ, ROZUMIEM, PAMIĘTAM

3

 • Rozbudzanie ciekawości świata.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
 • Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność kojarzenia, skupienia uwagi, logicznego myślenia.
 • Ćwiczenia pamięci poprzez poznawanie angielskich słówek.

 

 1. POZNAJĘ, ODKRYWAM. DZIAŁAM

4

 • Stwarzanie okazji do poznawanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi.
 • Dostrzeganie rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturowej, technicznej oraz oddziaływanie na nie i przekształcanie ich przez dziecko.
 • Uświadamianie radości odkrywania.

 

 1. PYTAM, MÓWIĘ, ROZMAWIAM

5

 • Tworzenie sytuacji do wymiany doświadczeń językowych.
 • Rozwijanie motywy czynnej i biernej przez zabawy słowotwórcze, logopedyczne, oddechowe.
 • Nauka podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku angielskim.

 

 1. POMAGAM, LUBIĘ, DAJĘ

6

 • Kształtowanie postawy tolerancji, otwartości i akceptacji na potrzeby drugiego człowieka.
 • Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.
 • Uwrażliwiane na drugiego człowieka.

 

 1. WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ

7

 • Organizowanie działań umożliwiających dziecku wielozmysłowy odbiór otaczającej rzeczywistości.
 • Zabawy aktywizujące zmysł wzroku, słuchu, dotyku, równowagi.
 • Obserwacje preferencji dziecka i określenie ich nadwrażliwości lub niedowrażliwości.
 • Działanie przez przeżywanie.

 

 1. RYSUJĘ, KLEJĘ, WYCINAM

8

 • Rozwijanie aktywności twórczej, pomysłowości, wyobraźni i indywidualnych możliwości.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości plastycznej.
 • Kształcenie poczucia bryły i przestrzeni, barwy, linii i faktury.
 • Poznanie nowych technik plastycznych.

 

 1. ŚPIEWAM, TAŃCZĘ, GRAM

9

 • Pobudzanie ekspresji ruchowej.
 • Kształcenie słuchu, poczucia rytmu i koordynacji ruchowej.
 • Przygotowywanie spotkań i świąt okolicznościowych.
 • Udział w konkursach, imprezach.

 

 1. SKACZĘ, BIEGAM, PROSTO  STOJĘ

10

 • Profilaktyka zaburzeń  i wad postawy.
 • Ćwiczenie koordynacji ruchowej.
 • Nauka zasad fair play poprzez gry i zabawy ruchowe.

Prowadzą:

Aleksandra Matejska– język angielski
Anna Pardyak – świat zmysłów – warsztaty rozwoju sensorycznego
Małgorzata Job– plastyka
Monika Lumer – zajęcia ogólnorozwojowe, rytmika
Teresa Matysek – gimnastyka korekcyjna