Patroni Krakowskich Ulic 2018


Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Biblioteka Kraków i Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 już po raz szósty organizują konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod tytułem „Patroni krakowskich ulic”. Ma on przybliżać młodym ludziom postaci zasłużonych osób, które dzięki decyzjom Rady Miasta Krakowa patronują krakowskim ulicom.
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie specjalnego lapbooka, czyli autorskiej książki. Będzie można ją wykonać umieszczając w okładkach o formacie A3 dowolnie dobrane elementy, komponując z części logiczną całość, wyróżniając najważniejsze treści i chowając w koperty lub papierowe skrytki to, co uczestnik uzna za warte odkrycia lub głębszej refleksji. Nie ma ściśle określonych zasad, ważniejsza jest tu fantazja, twórcze wykorzystanie papierowych materiałów i przedstawienie za ich pomocą wybranego zagadnienia.
Udział w konkursie będzie niezwykłą przygodą i lekcją historii o mieście, tym bardziej, że jubileuszowy rok 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości może zachęcać do przypomnienia postaci osób, które przyczyniły się do polskiej wolności. Jest to liczna grupa patronów ulic, zarówno przypominających uczestników walk o wolność i granice z lat 1914-1921, jak działaczy politycznych, społecznych i samorządowych, artystów, pisarzy i poetów, których działania prowadziły do budzenia lub umocnienia polskości.
Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, jest współorganizowany wraz z innymi partnerami, zajmującymi się promocją krakowskiej historii i tradycji – którymi są m.in. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana, Towarzystwo Prądnickie oraz Rady Dzielnic I Stare Miasto, II Grzegórzki i VII Zwierzyniec.
Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, zaś medialnym patronatem objął go miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków”.
Prace można nadsyłać do 16 listopada 2018 r. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronach organizatorów.

regulamin_konkursu_patroni_krakowskich_ulic_2018