Teatr dla młodzieży


Grupa Warsztatowa Junior

Zajęcia dla młodzieży w wieku 12 – 14 lat; obejmują pracę nad emisją głosu,  ćwiczenia dykcyjne, elementy plastyki ruchu, pracę z tekstem, przygotowanie spektaklu teatralnego.

Prowadzi: Paweł Buszewicz

Grupa Warsztatowa Sceny 5 na 3

Zajęcia dla młodzieży licealnej; obejmują pracę nad emisją głosu,  ćwiczenia dykcyjne, elementy plastyki ruchu, pracę z tekstem, przygotowanie spektaklu teatralnego. Zespół wspólnie pracuje nad scenografią i opracowaniem muzycznym tworzonych przedstawień, prezentowanych w ramach działalności Sceny 5 na 3.

Prowadzi: Paweł Buszewicz

Teatr Między Wierszami

Zespół młodzieży starszej (licealiści, studenci), w większości wywodzącej się z Grupy Warsztatowej Sceny 5 na 3, a chcącej doskonalić warsztat aktorski. Między Wierszami jest teatrem przygotowującym spektakle dla młodzieży i dorosłych, prezentowane w ramach działalności Sceny 5 na 3.

Prowadzi: Paweł Buszewicz