Taniec dla dzieci


 

Zespół taneczno-wokalny „Bim Bom”

Zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 7 lat kontynuujących proces edukacji  taneczno – ruchowej rozpoczętej w grupach „Biedroneczki” i „Calineczki”. Nawiązując do posiadanej wiedzy i umiejętności dzieci, wprowadzane będą  podstawy różnych technik tanecznych takich jak: balet, taniec jazzowy, współczesny czy improwizacja, które staną się podstawą prezentacji scenicznych przygotowanych wspólnie z uczestnikami zajęć.

Prowadzi: Dominika Szala-Wentland

„Baletowy Bzik”

Zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 10 lat, które chcą nie tylko zapoznać się z podstawami techniki, ale także dowiedzieć się m.in. o czym jest „Jezioro Łabędzie”, co to jest pantomima, z czego składa się strój baletowy, co to znaczy: tutu, pointy, kalafonia? Będziemy tańczyć, słuchać, oglądać oraz przede wszystkim dobrze się bawić.

Prowadzi: Dominika Szala-Wentland

Zespół taneczny „Tip Top”

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat będące kontynuacją poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu tańca jazzowego, współczesnego,  nowoczesnego z elementami baletu oraz improwizacji. Głównym celem jest nie tylko nauka ćwiczeń czy choreografii, ale także wykorzystanie potencjału i umiejętności uczestników zajęć w pierwszych próbach kreowania własnego materiału ruchowego.

Prowadzi: Dominika Szala-Wentland

Zespół taneczny „ZygZak”

Zajęcia dla dzieci  w wieku 7 – 9 lat rozpoczynającej edukację taneczną. Podstawą działań będzie łączenie różnych technik i  stylów tanecznych (taniec nowoczesny, jazzowy, współczesny w połączeniu z elementami baletu, treningu kondycyjnego, technik wspomagających czy improwizacji), w celu wykorzystania ich do tworzenia małych  choreografii, które zostaną zaprezentowane przed publicznością.

Prowadzi: Dominika Szala-Wentland