Taniec dla dzieci


Zespół wokalno – taneczny „Biedronki”

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-5 lat rozpoczynających przygodę z muzyką i tańcem. Na zajęciach rozwijane będzie poczucie rytmu, koordynacja ruchowa, wyobraźnia, a także umuzykalnianie. Wychowankowie będą śpiewać piosenki wraz z nauczycielem akompaniującym na pianinie, poznają także proste kroki taneczne oraz różne formy ruchu. Forma ćwiczeń tanecznych oraz wokalnych poprzez zabawę pozwoli dzieciom na większe otwarcie się i współpracę z innymi.

Prowadzi: Monika Lumer, Joanna Stachowicz

Zespół wokalno – taneczny „Calineczki”

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-7 lat kontynuujących taneczną i wokalną przygodę rozpoczętą w grupie „Biedroneczki”. Na zajęciach poszerzana będzie dotychczas zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu muzyki i tańca, a stopień trudności poszczególnych elementów będzie dostosowany do wieku dzieci. Na zajęciach dzieci będą mogły zrelaksować się, a aktywne uczestnictwo w śpiewie, harmonii muzycznej uwrażliwi je na piękno, wykształci słuch muzyczny. Dzieci będą również przygotowywane do pierwszych prezentacji scenicznych.

Prowadzi: Monika Lumer, Joanna Stachowicz

Zespół taneczny „Luzik”

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-9 lat, które dopiero pragną rozpocząć swoją taneczną edukację lub miały styczność z tańcem na poziomie podstawowym. Na zajęciach dzieci będą poznawać podstawowe kroki i elementy tańca jazzowego, współczesnego i nowoczesnego oraz wykonywać ćwiczenia oparte na improwizacji. Głównym celem zajęć jest fizyczne przygotowanie ciała początkującego tancerza poprzez pracę nad koordynacją ruchową, rozciągnięciem i wzmocnieniem ciała, a także rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu i kreatywnego myślenia ruchowego.

Prowadzi: Katarzyna Klimczak

Zespół taneczny „Jazzik”

Zajęcia dla dzieci w wieku 9-11 lat, które kontynuują swoją taneczną edukację na poziomie średniozaawansowanym. Na zajęciach dzieci będą poszerzały dotychczas zdobytą wiedzę i umiejętności głównie z zakresu tańca jazzowego, poznając także elementy tańca współczesnego i klasycznego. Zadania bazujące na improwizacji pozwolą odkrywać nowe formy i wyrazy ruchu i rozwijać wyobraźnie ruchową, a ćwiczenia rozciągające i wzmacniające pozwolą jeszcze lepiej przygotować ciało młodego tancerza do pracy nad przygotowywanymi choreografiami.

Prowadzi: Katarzyna Klimczak

Balet klasyczny

Zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 13 lat, które wprowadzają w usystematyzowany świat tańca klasycznego. Opierają się na ćwiczeniach rytmicznych, uczą słuchać muzyki oraz rozwijają utanecznienie. W programie podstawowe ćwiczenia „przy drążku”, „po przekątnej” oraz skoki i ćwiczenia rozciągające. Ponadto tworzenie małych etiud tanecznych opartych na muzyce klasycznej.

Prowadzi: Kamila Borowy

Taniec towarzyski

Zajęcia tańca towarzyskiego połączone z elementami tańca ludowego i baletu prowadzone są dla dzieci w grupie wiekowej od 5 do 10 lat. Zajęcia taneczne są wspaniałą formą aktywności wpływającą na wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka. Mają również niewątpliwy wpływ na wzbogacenie osobowości ucznia, rozwijają i doskonalą nawyki muzyczno-ruchowe, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem doznań estetycznych. Taniec pozwala na rozwój w sferze fizycznej oraz emocjonalej.

Prowadzi: Anna Jandura