BO 2018 – Projekt ogólnomiejski nr 38


Dzieci tkwiące tylko w sieci, mają w głowie same śmieci

Program pilotażowy polegający na organizacji spotkań dla dzieci i młodzieży szkolnej poświęconych zagadnieniom związanym z bezpiecznym i twórczym korzystaniem z Sieci, a także niebezpieczeństwom wynikającym z nadmiernego korzystania z Internetu.