WARSZTATY RAKOWICKIE


 

Poniższy link zawiera formularz do wypełnienia przez rodziców uczestników warsztatów.
Należy go dostarczyć do sekretariatu MDK przy zgłoszeniu udziału dziecka w warsztatach.

 

zgoda na udzial w wyjściu