Warsztaty Doskonalenia Zdolności Poznawczych


Warsztaty skierowane do uczniów klas III – VI szkół podstawowych.
W programie:

  • ćwiczenia uczące i rozwijające różne techniki zapamiętywania,
  • ćwiczenia dotyczące rozwinięcia koncentracji uwagi, jej zakresu i podzielności,
  • ćwiczenia rozwijające myślenie logiczne – usprawniające umiejętność dokonywania analizy, syntezy, porównywania, wyciągania wniosków,
  • ćwiczenia rozwijające myślenie twórcze – znajdowanie niekonwencjonalnych sposobów na rozwiązanie problemu,
  • ćwiczenia rozwijające spostrzeganie wraz z koordynacją sensoryczno – motoryczną,
  • ćwiczenia dotyczące przyspieszenia percepcji tekstu czytanego wraz z jego zapamiętywaniem i rozumieniem.

Warsztaty adresowane są zarówno do osób, które osiągają ponadprzeciętne wyniki, jak i do tych, które napotykają spore trudności w nauce. Prowadzone są w oparciu o nowoczesne i sprawdzone metody audiowizualne oraz materiały dla każdego ucznia. Celem zajęć jest opanowanie technik zapamiętywania, które umożliwią ich wykorzystywanie w codziennym życiu szkolnym. Dzięki temu przygotowanie się do klasówki stanie się przyjemnością i zabawą!

Prowadzi: Anna Rozmus