„Podaruj chwilę”


 

Program profilaktyczno-wychowawczy dla grup zorganizowanych

Spotkania edukacyjne w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego pt. „Podaruj chwilę” to oferta skierowana do przedszkoli i szkół podstawowych. Program dostosowany do wieku uczestników.

Tematyka spotkań edukacyjnych:

  1. JASNO I CIEMNO

Zajęcia aktywizujące zmysł wzroku i przybliżające trudności osób z niedowidzeniem i niewidzeniem.

  1. CISZA I HAŁAS

Zajęcia aktywizujące zmysł słuchu, przybliżające trudności osób niedosłyszących, niesłyszących i głuchych.

  1. JAK TO POWIEDZIEĆ, JAK TO ZROZUMIEĆ

Mowa ciała, znaki, gesty, słowa. Niewerbalne metody porozumiewania się. Zajęcia z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i przybliżające trudności osób niemówiących.

  1. BLISKO CORAZ BLIŻEJ

Zajęcia aktywizujące zmysł dotyku, przybliżające trudności osób z zaburzeniami tego zmysłu.

  1. PROSTO I POCHYŁO

Zajęcia aktywizujące zmysł równowagi, przybliżające trudności osób z zaburzeniami tego zmysłu.

  1. RADOŚĆ Z RUCHU

Zajęcia z wykorzystaniem pomocy do rehabilitacji ruchowej i przybliżające trudności osób z niepełnosprawnością ruchową. Zajęcia z wykorzystaniem metody ruchu rozwijającego w celu poznania swojego ciała, kształtowania związku z otoczeniem fizycznym, wytworzenia związku z drugim człowiekiem.

  1. PODARUJ CHWILĘ, GEST, SŁOWO, PREZENT

Zajęcia podsumowujące różne rodzaje niepełnosprawności i dysfunkcji. Spotkania integracyjne dzieci sprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość doświadczać trudności wynikających z dysfunkcji sensorycznej lub motorycznej. Zajęcia w formie zabaw ograniczających ich możliwości ruchowe i zmysłowe uświadamiają nie tylko trudności wynikające z tych ograniczeń lecz budzą świadomość własnej sprawności, zdrowia, posiadanych możliwości wielozmysłowego odbioru rzeczywistości. Celem spotkań jest kształtowanie u dzieci otwartej i tolerancyjnej postawy wobec osób z różną niepełnosprawnością. Zajęcia kształtują aktywność, inicjatywę dzieci wobec osób słabszych, starszych i niepełnosprawnych oraz kształtują postawę empatyczną, altruistyczną. Spotkania są też formą edukacji prozdrowotnej.

Prowadzi: Anna Pardyak

wniosek edytowalny dla grup zorganizowanych 2023 -zał 4

wniosek dla grup zorganizowanych 2023 -zał 4