Zapisy


INFORMACJA O ZAPISACH NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Kandydaci przyjęci na zajęcia w roku szkolnym 2017/18 w wyniku rekrutacji
proszeni są o potwierdzenie chęci uczestnictwa w terminach 4-7 września 2017
u nauczycieli lub w sekretariacie MDK.Nowi kandydaci w trakcie roku szkolnego przyjmowani są w miarę wolnych miejsc w grupach.
Decyduje kolejność zgłoszeń.