Zapisy


Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zamieszczamy listę kandydatów przyjętych na zajęcia. Pełne listy dostępne są do wglądu w budynku 100 – parter w godz. 8.30 – 15.30. Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać również telefonicznie pod numerami : 12 415 83 15 lub 660 637 623.

1. W terminie od 31 sierpnia do 4 września 2020 należy potwierdzić udział w poszczególnych formach zajęć telefonicznie, mailowo na adres rekrutacjamdk@gmail.com lub osobiście na portierni (szatni) w obu budynkach MDK.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące organizacji zajęć prosimy kierować do nauczycieli w w/w terminie.

2. Osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc. Nauczyciele prowadzący zajęcia skontaktują się z kandydatami osobiście.

3. W dniach 17-21.08.2020 r. można składać wnioski na wolne miejsca w grupach w ramach rekrutacji uzupełniającej.

4. Kandydaci na zajęcia języka angielskiego od klasy drugiej szkoły podstawowej, którzy złożą wnioski proszeni są o uzgodnienie terminu rozmowy, celem określenia stopnia zaawansowania językowego. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą się kontaktować z opiekunami, żeby ustalić dogodną i bezpieczną formę przeprowadzenia rozmowy (w zależności od Państwa możliwości: zdalną lub stacjonarną).

Jednocześnie prosimy mieć na uwadze, że w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną organizacja zajęć od 1 września może ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować.

WYNIKI_REKRUTACJI

 

kontynuacja -zał 2

wniosek o przyjęcie_edytowalny -zał. 3

wniosek o przyjęcie_PDF -zał. 3

wniosek dla grup -zał 4

TERMINARZ REKRUTACJI

PROPOZYCJA HARMONOGRAMU NA ROK SZKOLNY 2020_21