Zapisy


Szanowni Państwo,

Dziękujemy za udział w rekrutacji na zajęcia w roku 2023/24.

Wyniki rekrutacji znajdują się w budynku 100, na stronie dostępna jest lista kandydatów przyjętych.

Zajęcia rozpoczynają się 11 września 2023, natomiast w terminie do 8 września 2023 należy potwierdzić chęć udziału w zajęciach mailowo na adres: rekrutacjamdk@gmail.com .

Osoby z listy rezerwowej oraz kandydaci, którzy złożą wnioski po 31. sierpnia przyjmowani będą w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc w grupach. Nauczyciele prowadzący zajęcia skontaktują się z kandydatami osobiście.

Osoby, które nie pojawiły się na teście z angielskiego mogą zostać przyjęte do grupy po jego odbyciu  w miarę wolnych miejsc.

Wszelkie wątpliwości i uwagi można zgłaszać telefonicznie ( nr tel. 12 415 83 15, 660 637 623) lub mailowo na adres: rekrutacjamdk@gmail.com

Składanie wniosków po 1 września 2023:

  1. wersja elektroniczna – wypełniony i zeskanowany druk należy przesłać na adres e-mail: rekrutacjamdk@gmail.com.
  2. wersja papierowa – wnioski ( wypełnione drukowanymi literami ) dostarczane osobiście prosimy składać do przeznaczonej do tego celu skrzynki, umieszczonej w budynku nr 100 na parterze obok portierni.

Druki wniosków dostępne są:

  1. wersja elektroniczna – na stronie MDK w zakładce Zapisy.
  2. wersja papierowa – budynek nr 100 na parterze obok portierni.

 

MDK Wytyczne_zachowania_bezpieczeństwa_zdrowotnego_MEiN_MZ_i_GIS

 

REGULAMIN REKRUTACJI 2023

TERMINARZ REKRUTACJI 2023

 

wniosek-w-trakcie-trwania-roku_edytowalny-zał-5

wniosek-w-trakcie-trwania-roku-zał-5

wniosek edytowalny dla grup zorganizowanych 2023 -zał 4

wniosek dla grup zorganizowanych 2023 -zał 4