Zapisy


ZAPISY NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Osoby przyjęte na zajęcia prosimy o potwierdzenie uczestnictwa
w terminie 2 – 6 września 2019r. u nauczycieli MDK w godzinach zajęć
lub mailowo na adres: rekrutacjamdk@gmail.com.

Osoby z listy rezerwowej i nowi kandydaci będą przyjmowani w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
Nauczyciele prowadzący zajęcia skontaktują się z kandydatami osobiście.
Kandydaci, którzy nie zgłosili się na test poziomujący z języka angielskiego
mogą zostać przyjęci, po jego przeprowadzeniu, w miarę wolnych miejsc w grupie.