Konkursy


Istotną dziedziną działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest organizacja konkursów, przeglądów i turniejów dla uczestników indywidualnych i grup reprezentujących placówki oświatowe. Kalendarz roku szkolnego obfituje w konkursowe zmagania, które gromadzą tysiące uczestników nierzadko z całej Polski.

Talenty plastyczne dochodzą do głosu w konkursach: „Piszą poeci, ilustrują dzieci” czy „Mój przyjaciel miś” oraz w organizowanych od wielu lat konkursach na projekt kartki świątecznej (Bożonarodzeniowej i Wielkanocnej) pn. „Dar na Hospicjum Św. Łazarza”.

Osobną kategorię stanowią konkursy plastyczno-literackie umożliwiające opracowanie tematu w wybranej formie wypowiedzi artystycznej. Należy tu wymienić „Świat widziany inaczej” otwierający na tematykę niepełnosprawności czy organizowany z okazji „Święta rodziny krakowskiej” „A ja wolę mego tatę”. Słowo jest materią konkursu „Bohater jakiego jeszcze nie było”, w którym rywalizują opowiadania – często pierwsze próby literackie.

Dzieci przedszkolne zyskują estradowe szlify w konkursie pn. „Artystolaki” prezentującym formy taneczne, wokalne i teatralne oraz w „Przeglądzie kolęd, jasełek i pastorałek”.

Uczniowie szkół podstawowych w trzyosobowych zespołach konfrontują swą wiedzę na temat Krakowa i umiejętność jej kreatywnego wykorzystania w turnieju „Tajemnice Mojego Miasta”.

MDK przygotowując swą ofertę konkursową uwzględnia sygnały płynące od środowisk oświatowych, lokalnych społeczności. Reagujemy na tendencje kulturowe, wsłuchujemy się w miejscowe tradycje. Owocem takich starań jest Przegląd Szopek Prądnickich. Młodzi twórcy szopek w stylu krakowskim rywalizują o prymat wśród szopek Bożonarodzeniowych z elementami Prądnickimi.