Konkursy


Istotną dziedziną działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest organizacja konkursów, przeglądów i turniejów dla uczestników indywidualnych i grup reprezentujących placówki oświatowe. Kalendarz roku szkolnego obfituje w konkursowe zmagania, które gromadzą tysiące uczestników nierzadko z całej Polski

MDK przygotowując swą ofertę konkursową uwzględnia sygnały płynące od środowisk oświatowych, lokalnych społeczności. Reagujemy na tendencje kulturowe, wsłuchujemy się w miejscowe tradycje. Owocem takich starań jest Przegląd Szopek Prądnickich. Młodzi twórcy szopek w stylu krakowskim rywalizują o prymat wśród szopek Bożonarodzeniowych z elementami Prądnickimi.