Ferie / wycieczki / obozy


W czasie wakacji i ferii organizujemy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych przez naszą placówkę akcji: „Lato w mieście” i „Zima w mieście”. Uczestnicy zajęć aktywnie spędzają wolny czas, poznają nowych przyjaciół, bawią się i biorą udział w różnorodnych zajęciach przygotowanych przez poszczególne pracownie (sportową, taneczną, muzyczną, plastyczną, teatralną itp.) oraz wycieczkach (np. do muzeów, w podkrakowskie dolinki, do kopalni soli w Wieliczce czy wioski indiańskiej w Szczyrzycu,).

Latem oprócz zajęć w MDK, proponujemy dzieciom i młodzieży wyjazd na organizowany przez nas obóz artystyczno-rekreacyjny. Jest to dla uczestników czas odpoczynku, twórczej aktywności i poznawania walorów krajoznawczych różnych regionów Polski.