Kalendarium


17 stycznia 2018, godz. 9.00 – budynek nr 100
“Przegląd Jasełek, Kolęd i Pastorałek” – Przegląd artystycznych prezentacji grup przedszkolnych.
Przesłuchania konkursowe
Informacje: Joanna Stachowicz

20 stycznia 2018, godz. 12.00 – Dom Zwierzyniecki – oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
“Zwierzyniec zaprasza Rakowice” – Zajęcia warsztatowe dla uczestników zajęć MDK dotyczące dawnej wsi Rakowice
czyli terytorium położonego obecnie w obszarze Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Zbiórka w budynku MDK
przy al. 29 Listopada 100.
Informacje: Joanna Stachowicz

20 stycznia 2018, budynek nr 100
“Bal Karnawałowy” – Bal organizowany wspólnie przez MDK oraz ZHP z okazji 45 – rocznicy hufca Kraków – Śródmieście
dla harcerzy i uczestników zajęć MDK.
„W czasach Kopernika” – bal dla dzieci z klas I – III, g. 15.30
„Kosmiczna Odyseja” – bal dla dzieci z klas IV – VI, g. 17.00
Informacje: Joanna Stachowicz, Aleksandra Matejska

23/30 stycznia 2018, godz. 9.30 – sala teatralna, budynek nr 100
“Impresje Chopinowskie” – edukacyjne widowisko multimedialne dla klas realizowane w ramach projektu „Tradycja z nutą i kolorem”
Informacje: Joanna Stachowicz, Anna Pardyak

30 stycznia 2018, Galeria „Na Strychu”, budynek nr 100
“Patroni krakowskich ulic” – Wernisaż pokonkursowej wystawy prac uczestników konkursu plastyczno – literackiego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury, Bibliotekę Kraków i Radę Dzielnicy III Kraków Prądnik.
Informacje: Joanna Stachowicz, Piotr Bobiński