Imprezy


W Młodzieżowym Domu Kultury przygotowaniem imprez i wydarzeń dla dzieci i młodzieży zajmuje się Pracownia Animacji Kultury. Różnorodność jej działań wpływa na poszerzenie zainteresowań i wiedzy młodych ludzi poprzez organizację prezentacji, warsztatów i konkursów tematycznych. Stwarza to możliwość konfrontacji posiadanych uzdolnień i umiejętności oraz prezentacji szerszej widowni swojego dorobku artystycznego.

W imprezach i wydarzeniach  biorą udział zarówno uczestnicy indywidualni jak i grupy z placówek oświatowych. Ich tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące profilaktyki, bezpieczeństwa, plastyki, literatury, teatru, sportu i tańca. Przygotowywane są także imprezy plenerowe, których adresatem jest lokalna społeczność Dzielnicy III – Prądnik Czerwony, czy szerzej mieszkańcy Krakowa.