Rada rodziców


Spośród rodziców uczestników zajęć MDK wyłoniona została Rada Rodziców.

W roku szkolnym 2016/2017 w jej skład wchodzą następujący osoby:

  • Arkadiusz Staroń (Przewodniczący)
  • Jacek Socha (vice Przewodniczący)
  • Agnieszka Jamska-Kulka,
  • Teresa Sikora.

     Darowizny na wsparcie działalności MDK (z dopiskiem: Wpłata na cele statutowe MDK, imię i nazwisko dziecka, rodzaj zajęć, semestr), prosimy dokonywać na konto bankowe o numerze:

05 1540 1115 2064 0223 2824 0001

Adresat: Rada Rodziców MDK al. 29 Listopada 102, 31-406 Kraków