Kadra


Irena Bem-Garbień – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury.

Dorota Sochacka – Zastępca Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowana lektorka języka angielskiego. Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi: Język Angielski.

Agnieszka Klaczak-Cudek – Kierownik Działu. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku wychowanie plastyczne i Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka. Studia podyplomowe na kierunku Arteterapia Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Interesuje się malarstwem, grafiką warsztatową, fotografią. Ostatnio jej pasją jest terapia przez sztukę i jej dobroczynny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Uczestniczka wystaw, plenerów oraz szkoleń. Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi plastykę dla dzieci w wieku 5-12 lat: Plastuś, Tęczowa Kraina, Kolorowy Świat

Aleksandra Barczyk – Absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Institut fur Tanz und  Bewegungsdynamik dr Detlefa Kapperta, instruktor teatralny i pedagog cyrku.

Prowadzi: Grupa Teatralna „Pestka”.

Boba-Master Katarzyna  – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – kierunek Wychowanie Muzyczne w zakresie pedagogiki muzycznej wraz ze specjalnością instruktorsko-artystyczną. Umiejętności gry na wiolonczeli, pianinie i gitarze kształtowała w szkołach muzycznych I i II stopnia. Prowadzi zajęcia gry na gitarze i dziecięce zespoły wokalne.

Prowadzi: Nauka gry na gitarze, Dziecięce zespoły wokalno-taneczne, Zespół Wokalny „Gama C”

Bobiński Piotr – Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek „Wychowanie Plastyczne”. Od 2010 roku związany z Młodzieżowym Domem Kultury, początkowo jako grafik – dekorator, od roku 2011 także jako instruktor fotografii. W Pracowni Animacji Kultury organizuje i prowadzi imprezy, konkursy, szczególnie o charakterze artystycznym, muzycznym i integracyjnym.

Prowadzi Galeria Sztuki „Na Strychu”, Fotografia. Animacja Kultury

Buszewicz Paweł – Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 30 lat prowadzi amatorskie zespoły teatralne, pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Laureat licznych nagród i wyróżnień na przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich. Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi: Teatr Między Wierszami, Grupa Warsztatowa Sceny 5 na 3.

Gieniec Alina  – Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany lektor języka niemieckiego. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów kwalifikacyjnych.

Prowadzi: Język Niemiecki .

Job Małgorzata– Absolwentka Instytutu Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Edukacja Artystyczna oraz studiów podyplomowych na kierunku Grafika Komputerowa krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Interesuje się rysunkiem, fotografią a jej wielką pasją jest rękodzieło artystyczne, szczególnie ręcznie tworzona biżuteria. Uczestniczka wystaw, plenerów oraz szkoleń i warsztatów dotyczących sztuki.

Prowadzi:  Warsztaty Tworzenia Biżuterii „Utkane Koralem”, Farbkoland, Zabawy ze Sztuką.

Kruczkowska-Olszewska Małgorzata – Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom na Wydziale  Malarstwa pod kierunkiem prof. Władysława Buczka. Udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Prowadzi zajęcia plastyczne: malarstwo sztalugowe, rysunek studyjny, plenery malarskie dla gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz kursy przygotowawcze do szkół plastycznych (gimnazjum, LSP, UP, ASP). Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi: Zajęcia plastyczne dla młodzieży, Kursy przygotowawcze do szkół i uczelni plastycznych,

Lewińska Anna – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Kulturoznawstwo – specjalizacja: cywilizacja śródziemnomorska. Ukończyła WOS z podstawami przedsiębiorczość na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Prowadzi: Historia Sztuki.

Lumer Monika – Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej z rytmiką. Nauczyciel w Akademii Dziecięcej Bombolino. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe z dziećmi w wieku 3-5 lat oraz zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne.

Prowadzi: Akademia Dziecięca BombolinoKlub misia Uszatka.

Matejska Aleksandra – Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą – jako lektorka języka angielskiego, korepetytorka, instruktorka harcerska, wychowawczyni i kierownik obozów.

Prowadzi: Język Angielski.

Matysek Teresa – Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie ze specjalnością wychowanie fizyczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu korekcji wad postawy na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz kursy instruktorskie: rekreacji ruchowej, narciarstwa i tenisa stołowego. Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi: Sport dla Żaków, Tenis Stołowy dla dzieci, Tenis Stołowy dla młodzieży.

Pardyak Anna – Ukończyła Animację Kultury na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem oraz oligofrenopedagog. Nauczyciel dyplomowany. W Pracowni Animacji Kultury organizuje i prowadzi imprezy, konkursy, szczególnie o charakterze integracyjnym.

Prowadzi: Podaruj chwilę – program profilaktyczno-wychowawczy dla grup zorganizowanych, Animacja Kultury.

Rozmus Anna – Absolwentka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz studiów podyplomowych  z zakresu „Zagrożeń edukacyjnych” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek Związku Harcerstwa Polskiego, instruktor mianowany w stopniu harcmistrza. Prowadzi warsztaty usprawniania pamięci, koncentracji uwagi, myślenia twórczego i logicznego oraz szybkiego czytania. Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi: Warsztaty Doskonalenia Zdolności Poznawczych.

Stachowicz Joanna – Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności animacja kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła instruktorskie kursy kwalifikacyjne: taniec ludowy i taniec współczesny oraz kurs z Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Posiada uprawnienia kierownika wycieczek i wychowawcy kolonijnego. W Pracowni Animacji Kultury organizuje i prowadzi imprezy, konkursy, szczególnie o charakterze tanecznym, muzycznym i integracyjnym.

Prowadzi: Animacja Kultury.

Szala-Wentland Dominika – Absolwentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Studium Baletowego przy Operze Nowej w Bydgoszczy, Projektu Pilotażowego Wyższej Szkoły Sztuk Performatywnych przy Śląskim Teatrze Tańca, Teorii Tańca – Uniwersytet Muzyczny w Warszawie. Pedagog, tancerka, instruktorka tańca współczesnego. Bierze udział w licznych projektach, warsztatach i spektaklach w Polsce i zagranicą. Uczestnicy prowadzonych przez nią zajęć są laureatami wielu nagród i wyróżnień w przeglądach i konkursach.

Prowadzi: Zespoły taneczneZespół tańca współczesnego „Puls”, Dziecięce zespoły wokalno-taneczne, Zespół taneczno-wokalny „Bim Bom”

Witek Włodzimierz – Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – kierunek historia oraz studiów podyplomowych z informatyki na Uniwersytecie  Jagiellońskim. Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi: Informatyka.

Zachariasz Beata – Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończony kurs uprawniający do prowadzenia zespołów tanecznych. Swoje zamiłowanie do tańca i gimnastyki przekazuje podopiecznym, tworzy choreografie zawierające elementy tańca i akrobacji. Prowadzi zajęcia  w grupach w różnym wieku i stopniu zaawansowania: gimnastykę i taniec dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz akrobatykę dla dziewcząt w wieku od 9 lat. Nauczyciel dyplomowany.

Prowadzi: Akrobatyka i Taniec, Gimnastyka i Taniec, Gimnastyka dla Przedszkolaka.