O MDK


W 1989 roku na krakowskim Prądniku Czerwonym powstało miejsce rozwoju talentów i pasji najmłodszych członków lokalnej społeczności – Młodzieżowy Dom Kultury. MDK znalazł swą siedzibę w budynku Szkoły Powszechnej powstałej w latach 30-tych XX wieku. Terytoria Prądnika Czerwonego mają bogate tradycje kulturalne. Położony przy ul. Wileńskiej, dziś nie istniejący Dworek Dettlofów na początku XX wieku był żywym ośrodkiem kultury goszczącym osobistości świata sztuki, Kazimiera Tetmajera, Olgę Boznańską czy Wojciecha Kossaka. Swoją pracownię ulokował tutaj słynny malarz symbolista – Jacek Malczewski. W latach 40-tych XX wieku z Prądnika wyruszał na stare miasto swą „zaczarowaną dorożką” Jan Kaczara – rymujący dorożkarz, uwieczniony przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Misja

Misją MDK jest oferowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży. Każdego roku zróżnicowana paleta zajęć przyciąga nieomal półtora tysiąca uczestników w wieku od 4 do 21 lat. Większość z nich to mieszkańcy Czerwonego i Białego Prądnika. Jednak propozycje MDK są na tyle atrakcyjne, że korzystają z nich młodzi ludzie z innych, czasem bardzo odległych dzielnic Krakowa. Blisko 100 grup zajęć prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli – instruktorów. Ich profesjonalizm, talent pedagogiczny i oddanie pracy gwarantują pogłębianie wiedzy i umiejętności oraz rozwój uzdolnień wychowanków. Wymiernym tego świadectwem są liczne nagrody, jakie dzieci i młodzież otrzymały podczas krakowskich czy ogólnopolskich konkursów.